Shuto-uchi | Shotokan Karate

shuto-uchi_top2
shuto-uchi-tekst-demo2
shuto-uchi-tekst2
shuto-uchi-tekst-ovelse1
shuto-uchi-tekst-ovelse2
shuto-uchi-tekst-ovelse3

slag stod parader spark benstillinger kihon-fra-kamae
hr2

lille-hvaderkarate lille-opvarmning lille-karateviden lille-kihon lille-kata lille-kumite lille-pensum lille-styrke lille-japanskeord

shuto-uchi_billede_bund